Vim 64 bit 8.2.4046

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4046
0a060f9a051ed70c89e4ba1be36421d763c6edc1b0fef2140e33bc8b7d2756e5
zip