Vim 64 bit 8.2.4036

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4036
4e21a7b6e13ba6bfe409af0953888eb4815fbf3f3c3ba3d76603a8cd0ec54721
zip