Vim 64 bit 8.2.4005

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.4005
eb7273f36660e6b853e98a6789630f41a1e5ee8bf62bebf229362acb59fbd8bb
zip