Vim 64 bit 8.2.3995

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3995
ab83336785294f1a6ffa05543f454f5038211cdfaac7afebc66ae07d3ec9b7cf
zip