Vim 64 bit 8.2.3988

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3988
4bcfd7ff5fcd06d6b2661c62421e14f6b78c5081138f6755f7fff95764f915fb
zip