Vim 64 bit 8.2.3977

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3977
1cce1da702f0cdaeebf523f7e8569b28bb1d1a62d115d6e57ea44256b33f90a4
zip