Vim 64 bit 8.2.3941

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3941
f030a0a929f0f939956acbd5fbf884a93b16118819f0d7192200bab1c66c4d93
zip