Vim 64 bit 8.2.3908

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3908
29844d4c202f9929f33f393d6f2d375a8f2dfaaf6e18a5b1b0a2b1ed0ea4284d
zip