Vim 64 bit 8.2.3877

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3877
ff7d459d28fbc5374f5ffd0677f418fb9e4e071af80b148df7a174f403d6ff1d
zip