Vim 64 bit 8.2.3848

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3848
7be970595a3e2848675b2823773ac43254b0c32524c168f0319cc9e5707e8f77
zip