Vim 64 bit 8.2.3832

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3832
8662555e252ec6e02a2737834b79a71b3238f7b9e6d627ebb7a4d04060189533
zip