Vim 64 bit 8.2.3821

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3821
b47e094171c73cf8e6c55ef202bfea0215e78979a693b5956ea9a0dc787c7d12
zip