Vim 64 bit 8.2.3786

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3786
61f975ec7f63ed758f7fe61ff045b9dba0b66da826432a1aacad536de25b8031
zip