Vim 64 bit 8.2.3779

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3779
43f6b5d7638175a89f36fca4f2b4d65d01be5b4e705c8d2ef24b77bf790c4da7
zip