Vim 64 bit 8.2.3770

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3770
be00ee822741a8e74a6598270a3e2548bbf19554462af65c6bdf6a5ebcf70ad7
zip