Vim 64 bit 8.2.3750

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3750
d821557c04a54d728c42638083a4037a4bba74d1edbbddfe771fc68e812ae503
zip