Vim 64 bit 8.2.3732

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3732
38ada24dc13bc00c61156b03a965cb599e45a4c2c74820709ccba0ab1d22de8c
zip