Vim 64 bit 8.2.3724

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3724
46f3e6f914c65c77b8efe2844b73f7950ba8e5032cd39afb501fc6abab0ca22f
zip