Vim 64 bit 8.2.3709

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3709
6dbbbc5986440b5c9d6de1180cbc4ceac1ca78995361a368b6d5a09261468cab
zip