Vim 64 bit 8.2.3692

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3692
3e1d37c0cd5815f0f752564bdfad95c087ae8c0ca2c939847e4c6898622aa32c
zip