Vim 64 bit 8.2.3682

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3682
4a57a32e65f4499fdbd4cda90e236110243489aaa9a3238dc6243d21a0dcae47
zip