Vim 64 bit 8.2.3678

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3678
82bb26ca616595e02afda1d8ba2720db9f5d543abd2b32bdd0e4cca976e4ec56
zip