Vim 64 bit 8.2.3668

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3668
5d131c2baca076da576b0c05f4c5785420ff4d73fbf457da664c50017a6a5857
zip