Vim 64 bit 8.2.3625

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3625
8fe5b9670eb966de52ea5796eaf492842623fb52cf48a4044abb47c0017fd0f2
zip