Vim 64 bit 8.2.3614

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3614
0264a39ba83542cb65a2ea8ba91251e208c73193d5e5504a1006066a56981e64
zip