Vim 64 bit 8.2.3595

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3595
281e86409015b1cc6bdb6e07cff257d111177eb5015ed5b4a88ed41e1813457b
zip