Vim 64 bit 8.2.3592

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3592
1ef4458cc7b73e470269543e90ab9931485fe9a96af7da45e67b3df6bbf198cb
zip