Vim 64 bit 8.2.3568

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3568
d3f4902c0c39402248f0b54210b809dbaaf4bda0aab4bb1a2ab37ff3cc22c49b
zip