Vim 64 bit 8.2.3562

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3562
98493fea23ec30685dd017e5ec4f0cb5705af414e6c2d7b35efa2f257fbcff2f
zip