Vim 64 bit 8.2.3557

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3557
a25be3205bd996559273c1b0e0d508e0b2c482fc14ee938fa13f60df035b69e3
zip