Vim 64 bit 8.2.3543

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3543
054e02959a0c1d7a15fd4465346c9d96ed4f18b45fa269918e2ad2144136d8f1
zip