Vim 64 bit 8.2.3526

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3526
5e4c2777ddefa147df88501b79ae721b16696ac514ebe9541c22b3db8025014e
zip