Vim 64 bit 8.2.3482

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3482
41fb317ab83a8e30aa3d98644d738ee66f76d883a8088bd77147eb393c415a28
zip