Vim 64 bit 8.2.3475

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3475
e780c8efbc62cd4664cca5c29572bee3ad6c1032112cb59590f4cbe6f22b0ea5
zip