Vim 64 bit 8.2.3458

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3458
417d7f5bd1dfa6876de16133e5359c0f3e03338d58f3aa5a8864c449c9d39ccf
zip