Vim 64 bit 8.2.3446

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3446
57355e19235e1b6f90c298602f111d39be293c18dc27e80d510017eb05690687
zip