Vim 64 bit 8.2.3444

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3444
98b7a3d29956d5390481ea4753a8e24a725a925694ee32ebe6afe0c99fade57d
zip