Vim 64 bit 8.2.3437

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3437
83c73ecc27a44101a76e7727cddb9fdbb6bdd464e6c5cde54a63c083ca927de7
zip