Vim 64 bit 8.2.3434

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3434
a6fe1ca29c501b45c37ca36e23db389f3c6c5e920d92a228f5e9b5ded53b3937
zip