Vim 64 bit 8.2.3429

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3429
9539e1e8df7928db676fc5bd7975052f57270671c6dccc8c9c1ac45a049a366e
zip