Vim 64 bit 8.2.3412

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3412
60b5986fbee764445e35cf536b6156d7d4fb26a45b2ad1250ed61eae62e0cf45
zip