Vim 64 bit 8.2.3388

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3388
61caa1935d679ce700b362878da4b3b5f7fab1db22989648a5cc189c4f4d1d7c
zip