Vim 64 bit 8.2.3384

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3384
41a327739adf29ab0c771676e480d7e02531b822f35c3554696fa7ccf3e231a4
zip