Vim 64 bit 8.2.3371

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3371
15e1429f50315139eac9dc662060580e9f8d27733e62e38971cbe4609974fb7b
zip