Vim 64 bit 8.2.3365

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3365
8a730e9231f073d25ff1c5b907f0250d3f17151281f882c49e1e02bf19d2a977
zip