Vim 64 bit 8.2.3354

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3354
e40e260aae5a404f19b3e989c70c5b7fe2a2f7c01c75d7e7544e2b86364732e1
zip