Vim 64 bit 8.2.3336

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3336
4107a3be27a28ca47800080b35a0756c7324ab7e612525f4b09c83bcbf036821
zip