Vim 64 bit 8.2.3322

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3322
df9d5507de462f511d5f5c405925897b0331b207c73647c59837c959baf25287
zip