Vim 64 bit 8.2.3318

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3318
a74bfc8b538957645fe0cfacd58f5e3b5e6d574920c3633db861db16789db6ca
zip