Vim 64 bit 8.2.3313

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.2.3313
b684a78d753951ea8b87a75c0c127bb6a32e22026fc774d470c9c3fa0b52a5e9
zip